Mål, mod och mening

Svårt att hitta motivation och att behålla den? Här får du hjälp

I den här kursen får du tips och förslag på hur du kan jobba med din egen hälsa genom att sätta mätbara och realistiska mål. Kursen vänder sig till dig som lever med en kronisk reumatisk sjukdom och är inspirerad av metoder framtagna av av den amerikanska professorn Kate Lorig.

 • Ta kontrollen!
 • Du får lära dig ett par metoder för att ta kontrollen över ditt liv som kroniskt sjuk.
 • Du får verktyg genom att lära dig och använda Kontraktsmetoden
 • Kom igång med att sätta både långsiktiga och kortsiktiga delmål – dina egna steg på vägen
 • Du får insikter i hur du hanterar bakslag genom att ha en plan för dem
 • Du får lära dig SMART-modellen, som är en checklista för att kontrollera att du tänkt på de viktigaste förutsättningarna för att lyckas
 • Och mycket mer – välkommen!

Enkelt att följa, att förstå och ta till sig. Jag fick en bra första inblick i diagnosen. Bra tips och inga pekpinnar.

Anna
Göteborg

Att leva med artros

Har du nyligen fått diagnosen artros? Då har du hittat rätt

Kursen är framtagen för dig som lever med eller nyligen har blivit diagnosticerad med artros. Artros påverkar mycket i vår vardag. Därför har vi glädjen att presentera ett helt nytt digitalt informationsmaterial där du som har artros eller du som vill lära dig mera om diagnosen kan inhämta kunskap.

 • Du får lära dig mer om symtom du kan få när du har artros i någon eller flera leder
 • Höra berättelser om hur andra hanterar sina symtom, tips och idéer på vad du kan göra för att underlätta livet.
 • Du får kunskap om levnadsvanor och hur de påverkar din artros och mående
 • Kunskap om hur du ska träna för att få goda hälsoeffekter
 • Lär dig en metod för att planera och sätta rimliga mål. SMARTa mål, och att utvärdera och justera dina mål efter dina förutsättningar
 • Du får tips och uppslag på olika träningspass och övningar du kan göra – instruktioner får du på video i kursen
 • Kursen varvar text och video – varmt välkommen!